Unsound Festival 2018: Program Filmowy / Film Screenings @ Kino Pod Baranami, Kraków [od 7 do 12 października]

Unsound Festival 2018: Program Filmowy / Film Screenings


1840
7 - 12
października
14:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Kino Pod Baranami
Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, Poland
Unsound Kraków 2018
— program filmowy // film screenings

7-12 października // October 7-12, 2018
Kino Pod Baranami

(ENGLISH below)

Program filmowy

„HOAX_CANULAR” i „GOING SOUTH” to filmy Dominika Gagnona. Obydwa opowiadają o internecie w epoce post-prawdy. Gagnon tworzy je bez użycia kamery, opiera się jedynie na materiałach dostępnych już w sieci. „OUR NEW PRESIDENT” Maxima Pozdorowkina to historia ostatnich wyborów prezydenckich w USA opowiedziana z perspektywy rosyjskiej propagandy. „THE PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIRE” w reżyserii Hao-Wu przedstawia świat transmisji na żywo, najpopularniejszej rozrywki w Chinach.

“WELCOME TO SODOM” Floriana Weigensamera i Christiana Kronesa to dokument o składowaniu zachodnich odpadów elektronicznych w Ghanie, który zaprzecza przekonaniu o niematerialnym charakterze internetu. „DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVOR” Fabrizio Terranovy w przystępny sposób przybliża kluczową postać Donny Haraway, specjalistki od medialnego przesycenia, cyborgizacji oraz kategorii antropocenu.

Filmy związane z muzyką to „FULL MANTIS” Jake’s Meginsky’ego, który traktuje o nowojorskim perkusjoniście Milfordzie Gravesie oraz „TRANNY FAG” w reżyserii Claudii Priscilli i Kiko Goifmana. „Tranny Fag”to historia Linn Da Quebradzie, transseksualnej czarnej artystki i aktywistki, która występuję na tegorocznym Unsoundzie. W związku z koncertem „Music and Poetry of The Kesh”, pokażemy również film „WORLDS OF URSULA LE GUIN” traktujący o życiu i twórczości tej zmarłej niedawno feministycznej autorki science fiction.

W programie znajdą się również filmy animowane Dona Hertzfelda „THE WORLD OF TOMORROW” oraz „THE WORLD OF TOMORROW EPISODE TWO: THE BURDEN OF OTHER PEOPLE’S THOUGHTS” (opowiadające o czasie, pamięci oraz technologii). Ponadto, zwiastujący przebudzenie sztucznej inteligencji „GEOMANCER” Lawrence’a Leka oraz „3049” duetu Patten, który jest próbą wyobrażenia sobie niedystopijnej wizji roku 3049. Ten ostatni film wybraliśmy spośród zgłoszonych projektów.

Poprzednio ogłosiliśmy już pokaz „THE HUM” Kristen Gallernaux, filmu, który dotyczy zjawiska szumu oraz buczenia we współczesnych aglomeracjach miejskich.
To również zwycięzca otwartego naboru. Pozostałe krótkie metraże to „REBIRTH IS NECESSARY” Jenn Nkiru czyli opowieść o magii i afroamerykańskiej tożsamości oraz „90 SECONDS IN NORTH KOREA”, w którym Ranko Paukovic przygląda się życiu w izolowanym kraju.

********** Pokazy filmowe nie są objęte karnetem festiwalowym. Bilety można kupić na stronie Kina Pod Baranami oraz w kinie. Pokaz filmu „The Hum” jest darmowy.*******

— Bigger than even before, Unsound’s screening program almost comprises a film festival within a festival. Presented with Kino Pod Baranami, sessions take place in the afternoons, with a focus on documentaries exploring the Presence theme.

Films include HOAX_CANULAR and GOING SOUTH by Dominic Gagnon, exploring the Internet in a post-truth era in different ways. Faithful to Gagnon’s credo of cinema without camera, all material is drawn solely from found videos uploaded online. Maxim Pozdorowkin’s OUR NEW PRESIDENTtells the story of Donald Trump’s election entirely through Russian propaganda, while THE PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIRE by Hao Wu presents the world of live-streaming in China, the nation’s most popular online entertainment.

Offering another perspective on technology is Florian Weigensamer and Christian Krones’ WELCOME TO SODOM, a documentary about the dumping of the West’s e-waste in Ghana, starkly exposing the Internet’s illusion of being immaterial. Fabrizio Terranova’s DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVOR provides a warm, engaging profile of a key figure in the discussion around media saturation, cyborgization, and the anthropocene.

Films connected to music include Jake Meginsky’s FULL MANTIS, about New York percussionist Milford Graves, as well as Claudia Priscilla and Kiko Goifman’s TRANNY FAG, about Linn Da Quebrada, the Brazilian black trans artist and activist who performs at Unsound this year. Meanwhile, Arwen Curry’s WORLDS OF URSULA LE GUIN is about the life and legacy of the late feminist author, and connects to the Music and Poetry of The Kesh performance at Unsound.

Animation is also present in the screenings program with works by Don Hertzfelt, the creator of short films related to time, memory and technology: THE WORLD OF TOMORROW and THE WORLD OF TOMORROW EPISODE TWO: THE BURDEN OF OTHER PEOPLE'S THOUGHTS, as well as Lawrence Lek’s GEOMANCER, a CGI film about the creative awakening of AI. UK duo Patten submitted 3049 to the Unsound call for entries, a non-dystopic imagining of a positive collective future, asking, “How do we make it to 3049?”

Already announced, Kristen Gallerneaux’s THE HUM – about the vibroacoustic effects of infrasound — was also a winner of the Unsound call for entries. Two more shorts include REBIRTH IS NECESSARY by Jenn Nkiru, a film exploring the magic and dynamism of Blackness, and 90 SECONDS IN NORTH KOREA, in which filmmaker Ranko Paukovic slows down moments of life in the isolated nation.

******* Note that film screening sessions are not included in the Unsound pass. Tickets can be purchased via Kino Pod Baranami’s website or at the cinema. The screening of The Hum and the associated talk is free of charge. *********

PROGRAM:

🌸 7.10.2018

☛ SCREENING: HOAX_CANULAR
14:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Hoax_Canular (2013), dir. Dominic Gagnon, 90 min

Entirely made up of online webcam footage filmed by teens from around the world, Dominic Gagnon’s Hoax_Canular is a reflection on how young people appropriate media stoked fears. The material is gathered from 70 hours of videos recorded on a single night, before “the great apocalypse”. The result is a portrait of the digital generation of the 2010s, where the line between parody and sincerity is blurred. This film is screened in the program alongside Gagnon’s Going South.

Składający się w całości z materiałów nakręconych przez nastolatków kamerkami internetowymi, „Hoax_Canular” Dominica Gagnona jest refleksją nad medialnie pompowanym strachem i rozmaitymi strategiami jego przechwycenia, stosowanymi przez młodzież z całego świata. Materiał został skompilowany z siedemdziesięciu godzin filmów nagranych jednego wieczoru, przed zapowiadaną w mediach apokalipsą. Rezultatem jest portret cyfrowej generacji ostatniej dekady, w którym granica między parodią a szczerością nieustannie się zaciera. W programie filmowym Unsoundu można także zobaczyć inny film Gagnona, „Going South”.

☛ SCREENING: GEOMANCER / WORLD OF TOMORROW
16:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Geomancer (2017), dir. Lawrence Lek, 48 min.
World of Tomorrow, World of Tomorrow Episode 2: The Burden of Other People's Thoughts (2015, 2017), dir. Don Hertzfeld, 45 min.

Don Hertzfeldt is the creator of two mind-bending animations related to time, memory and technology, The World of Tomorrow Parts 1 and 2 are sci-fi shorts with vision and depth, taking stick figure animations on a journey into the future. The session also includes an intro and couch gag created for The Simpsons in 2014. Geomancer by Lawrence Lek is a CGI film about the creative awakening of AI, featuring video game animation, a neural network-generated dream sequence, and a synthesised vocal soundtrack.

Don Hertzfeldt jest twórcą dwóch psychodelicznych animacji o czasie, pamięci i technologii. Pierwsza i druga część „World of Tomorrow” to wirtuozerskie, krótkometrażowe sci-fi, które zabiera postacie z kresek w podróż ku przyszłości. Na projekcję składa się również wprowadzenie i autorska wersja czołówki („couch gag”) stworzona dla Simpsonów w 2014 roku. „Geomancer” Lawrence'a Leka to film CGI o twórczym przebudzeniu sztucznej inteligencji animowany silnikiem gry wideo, sekwencja snu wygenerowana przez sieć neuronową z muzyką, do której śpiewa generator mowy.

🌸 8.10.2018

SCREENING: DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVOR
14:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survivor (2016), dir. Fabrizio Terranova, 90 min.

Gaining attention in the 1980s through her work on gender, identity, and technology, Donna Haraway is a key figure in discussion around media saturation, cyborgization, and the anthropocene. She is also a warm and engaging personality, a gifted storyteller, and this documentary gives a clever and insightful glimpse into her life and thought.

Donna Haraway zasłynęła już w latach 80., dzięki swoim tekstom na temat płci, tożsamości i technologii. Dziś jest jedną z czołowych figur w refleksji nad mediatyzacją, cyborgizacją i antropocenem. Jest przy tym niezwykle ciepłą i ujmującą osobowością, angażującą gawędziarą, której życie i twórczość poznać można w tym wnikliwym dokumencie.

☛ SCREENING: 3049 / OUR NEW PRESIDENT
16:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
3049 (2018), dir. Patten, 13 min.
Our New President (2018), dir. Maxim Pozdorovkin, 77 min.

The story of Donald Trump's election is told here entirely through Russian propaganda. By turns horrifying and hilarious, Our New President is a satirical portrait of Russian meddling in the 2016 U.S. election that reveals an empire of fake news and the tactics of modern day information warfare. Opening is a short by London duo Patten, a non-dystopic imagining of a positive collective future, asking, “how do we make it to 3049?”

Historia wygranej Donalda Trumpa opowiedziana z perspektywy rosyjskiej propagandy. Zarazem przerażający i zabawny, „Our New President” to satyryczny portret rosyjskiej interwencji w amerykańskie wybory prezydenckie z 2016 roku, ujawniający całe imperium fake newsów oraz taktyki współczesnej wojny informacyjnej. Film poprzedza krótkometrażówka londyńskiego duetu Patten — utopijna projekcja pozytywnej, kolektywnej przyszłości, która niesie ze sobą pytanie: w jaki sposób dożyjemy do 3049 roku?

🌸 9.10.2018

☛ SCREENING: GOING SOUTH
14:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Going South, dir. Dominic Gagnon (2018), 104 min.

Going South is the second part of a tetralogy exploring the Internet in the post-truth era. Faithful to his credo of cinema without camera, Dominic Gagnon draws solely from the world of YouTubers — and the results are bizarrely riveting. This film is screened in the program alongside Gagnon’s Hoax_Canular.

„Going South” to druga część tetralogii dotyczącej Internetu w epoce post-prawdy. Wierny swojemu credo kina bez kamer, Dominic Gagnon korzysta wyłącznie ze świata youtuberów, a rezultat jest kuriozalnie pasjonujący. W programie filmowym Unsoundu można także zobaczyć inny film Gagnona, „Hoax_Canular”.

☛ SCREENING: REBIRTH IS NECESSARY / MILFORD GRAVES, FULL MANTIS
16:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Rebirth Is Necessary (2017), dir. Jenn Nkiru, 11 min.
Milford Graves, Full Mantis (2018), dir. Jake Meginsky, 91 min.

Milford Graves, Full Mantis is the first ever feature-length portrait of legendary New York percussionist Milford Graves, exploring his kaleidoscopic creativity and relentless curiosity. Opening is Rebirth is Necessary, a short film exploring the magic and dynamism of blackness in a realm where time and space are altered.

„Milford Graves, Full Mantis” to pierwszy pełnometrażowy portret legendarnego, nowojorskiego perkusisty Milforda Gravesa, prześwietlający jego wszechstronną kreatywność i nieustającą ciekawość świata. Film poprzedza krótkometrażówka „Rebirth is Necessary”, eksplorująca magię i bogactwo afroamerykańskiej kultury w świecie, w którym naturalne prawa czasu i przestrzeni zostają zawieszone.

🌸 10.10.2018

☛ SCREENING: WORLDS OF URSULA LE GUIN
14:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Worlds of Ursula Le Guin (2018), dir. Arwen Curry, 68 min.

Screening alongside The Music and Poetry of The Kesh performance at Unsound, this documentary explores the life and legacy of the late feminist author Ursula K. Le Guin. Best known for groundbreaking science fiction and fantasy works, Le Guin defiantly held her ground on the margin of “respectable” literature, before finally being embraced by the mainstream.

Film „Worlds of Ursula Le Guin” dopełnia koncert „The Music and Poetry of The Kesh”. Dokument traktuje o życiu i spuściźnie zmarłej niedawno feministycznej pisarki. Znana ze swoich powieści fantasty i science-fiction, które wytyczały nowe szlaki w literaturze, Le Guin latami znajdowała się na marginesie „respektowalnej” literatury, zanim w końcu została doceniona w głównym nurcie.

☛ SCREENING: WELCOME TO SODOM
16:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Welcome to Sodom (2018), dir. Florian Weigensamer, Christian Krönes, 92 min.

A documentary about a Ghana landfill, where 250,000 tons of electronic waste from the West — mobile phones, LCD TVs, notebooks — is shipped to be recycled by children and adults. The film also includes the voices of the workers describing their conditions, starkly exposing the way the promise of technology and the Internet’s illusion of being immaterial creates a blind space where the West’s e-waste is dumped.
Dokument o wysypisku śmieci w Ghanie, gdzie 250 000 ton elektronicznych odpadów z Zachodu — telefonów komórkowych, telewizorów LCD, notebooków — jest poddawana recyklingowi przez dzieci i dorosłych. Pracownicy wysypiska opowiadają o swoich warunkach życiowych. Okazuje się, że technologiczne obietnice mamią, a niematerialność internetu jest złudna. Zachód jak śmiecił, tak śmieci.

🌸 11.10.2018

☛ SCREENING & TALK: THE HUM
14:00 // KINO POD BARANAMI // FREE
The Hum (2018), dir. Kristen Gallerneaux, 25 min.

The Hum reconstructs a visual and sonic impression of the spatial, psychic-industrial, and physiological effects of “the hum”, vibroacoustic effects of infrasound that affects people, animals, and local landscapes. The screening is followed by an extensive talk with Kristen Gallerneaux, about the film and her new book, High Static, Dead Lines: Sonic Spectres & the Object Hereafter, covering her professional curatorial strategies in sonic research, the history of technology, remixing Internet culture, pastoral horror, and more.

☛ SCREENING: 90 SECONDS IN NORTH KOREA / THE PEOPLE’S REPUBLIC OF DESIRE
15:30 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
90 Seconds In North Korea (2018), dir. Ranko Paukovic, 15 min.
The People’s Republic of Desire (2018), dir. Hao Wu, 95 min.

An entire generation has come of age on social media, where online relationships are becoming as important as real-life connections. China has taken it to an extreme. Here, live streaming has become the most popular online entertainment for hundreds of millions. People's Republic of Desire provides a vérité journey into this digital universe. The session opens with a short film 90 Seconds in North Korea, in which filmmaker Ranko Paukovic films slowed down moments of life in the isolated nation, shot surreptitiously while posing as a tourist.

🌸 12.10.2018

☛ SCREENING & TALK: TRANNY FAG
16:00 // KINO POD BARANAMI // 15 PLN
Tranny Fag (2018), dir. Kiko Goifman and Claudia Priscilla, 75 min.

A documentary that follows Linn Da Quebrada, a black trans woman, performer and activist living in impoverished São Paulo. Her electrifying performances brazenly take on Brazil's hetero-normative machismo. The film provides a fascinating context to Linn’s performance at Unsound.

BILETY // Tickets: 15 PLN
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
34
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/2085612638124820/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Kino Pod Baranami:

Narodziny gwiazdy @Spotkania Młodych Amatorów Kina #45
Narodziny gwiazdy @Spotkania Młodych Amatorów Kina #45
Kino Pod Baranami
ROMA (reż. Alfonso Cuarón) - Studencki Nocny Klub Filmowy #194
ROMA (reż. Alfonso Cuarón) - Studencki Nocny Klub Filmowy #194
Kino Pod Baranami

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

Koncert Muzyki Filmowej - Hans Zimmer Tribute Show
Koncert Muzyki Filmowej - Hans Zimmer Tribute Show
TAURON Arena Kraków
Kortez / Kraków / 11.01.2019 / SOLD OUT
Kortez / Kraków / 11.01.2019 / SOLD OUT
ICE Kraków Congress Centre
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
TAURON Arena Kraków
Warsztat: Jaki alkohol wybrać na Sylwestra?
Warsztat: Jaki alkohol wybrać na Sylwestra?
Kraków, Poland
Stand-up Show 2019 - Kraków
Stand-up Show 2019 - Kraków
TAURON Arena Kraków
Przyjdźcie wszyscy na banieczkę #świętaświętaipobani
Przyjdźcie wszyscy na banieczkę #świętaświętaipobani
Krakowskie Zakąski
Paul Kalkbrenner - Parts of Life - Kraków
Paul Kalkbrenner - Parts of Life - Kraków
Klub Studio
Festiwal Kawy w Krakowie - 15-16 grudnia **edycja świąteczna**
Festiwal Kawy w Krakowie - 15-16 grudnia **edycja świąteczna**
Centrum Filmowe AMA
Paweł Domagała • Kraków • Klub Studio #1984tour cz.2
Paweł Domagała • Kraków • Klub Studio #1984tour cz.2
Klub Studio
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!