Friedrich Vordemberge-Gildewart "Do absolutu poprzez abstrakcję" @ MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art, Kraków [od 28 czerwca do 23 września]

Friedrich Vordemberge-Gildewart "Do absolutu poprzez abstrakcję"


257
28
cze.
 
- 23
wrz.
18:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art
Lipowa 4, 30-702 Kraków, Poland
// for English scroll down //

Współorganizator: Fundacja Vordemberge-Gildewart, Szwajcaria
Kurator: Delfina Jałowik
Współpraca: Arta Valstar-Verhoff
Koordynator: Mateusz Grymek
Miejsce: Galeria Alfa
Wernisaż: 28.6.2018, godz. 18, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 29.6–23.9.2018

Urodzony w 1899 roku niemiecki artysta Friedrich Vordemberge-Gildewart od początku swojej kariery artystycznej w połowie lat 20. konsekwentnie szedł drogą abstrakcji bez względu na medium, które w danym momencie wykorzystywał. Studiował w Hanowerze architekturę, architekturę wnętrz i rzeźbę. W historii sztuki zapisał się przede wszystkim jako malarz. Poza tymi czterema specjalizacjami wykonywał również projekty graficzne, zlecenia typograficzne, był wykładowcą, autorem tekstów poetyckich i esejów o sztuce.

Friedrich Vordemberge-Gildewart szybko zyskał uznanie i jako reprezentant międzynarodowej awangardy należał do wielu grup artystycznych, między innymi De Stijl, Der Sturm, die abstrakten hannover, abstraction-création. Ekspansja narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 30. zmusiła go do emigracji z kraju, w którym się urodził. Jego żona Ilse Leda była Żydówką, a prace samego artysty, tworzone wbrew obowiązującemu kanonowi, zostały zaliczone do „sztuki zdegenerowanej”. Dopiero w 1954 roku wrócił do Niemiec, gdzie otrzymał stanowisko w Wyższej Szkole Projektowania w Ulm. Tam mieszkał aż do śmierci w 1962 roku.

Artysta stworzył 222 numerowane chronologicznie obrazy na płótnie. Określał je najpierw mianem konstrukcji (nawiązując do architektury), następnie – kompozycji (odwołując się do muzyki). Były one próbą stworzenia uniwersalnej struktury za pomocą jak najmniejszej ilości użytych środków.

Prace Friedricha Vordembergego-Gildewarta znajdują się w najważniejszych kolekcjach muzealnych na całym świecie, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Tate Modern w Londynie oraz w Centre Pompidou w Paryżu. W Muzeum Wiesbaden działa archiwum poświęcone artyście. Ta instytucja posiada też w swojej kolekcji najwięcej prac Vordembergego-Gildewarta. Na wystawie prezentujemy ponad 20 prac pochodzących ze zbiorów muzeów w Osnabrück oraz Wiesbaden, galerii sztuki z Berlina i Londynu oraz kolekcji prywatnych.

Towarzysząca wystawie obszerna publikacja podzielona jest na części tekstową i albumową. Zawiera wypowiedzi reprezentujących Fundację Vordemberge-Gildewart – Arty Valstar-Verhoff, od połowy lat 80. zajmującej się twórczością artysty, oraz Dietricha Helmsa, emerytowanego profesora sztuki na Hochschule für bildende Künste w Hamburgu, który jako pierwszy podjął się kompleksowego opracowania spuścizny twórcy. Oprócz tego w książce znajdują się rozmowa z Augustem Vordembergem – bratankiem malarza i jego ostatnim żyjącym krewnym, wybór pism artysty (po raz pierwszy tłumaczonych na języki polski i angielski), kalendarium i literatura przedmiotu – przygotowane przez redaktorkę publikacji Delfinę Jałowik – oraz esej Marii Anny Potockiej.
___
Friedrich Vordemberge-Gildewart
«To the Absolute through the Abstract»
Co-organiser: Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland
Curator: Delfina Jałowik
Co-operation: Arta Valstar-Verhoff
Co-ordinator: Mateusz Grymek
Venue: Alfa Gallery
Opening: 28 June 2018, 6 pm, entry free
Running: 29 June – 23 September 2018

Born in 1899, from the very beginning of the artistic career on which he had embarked in the mid-1920s, the German artist Friedrich Vordemberge-Gildewart consistently pursued the path of abstraction, regardless of the medium in which he was operating at any given time. He studied architecture, interior design and sculpture in Hanover; in the history of art he is mainly regarded as a painter. Apart from these four specialisms, he also undertook graphic design projects and typographic commissions and was a lecturer as well as the author of poetic texts and essays on art.

Friedrich Vordemberge-Gildewart quickly gained recognition and, as a representative of the international avant-garde, he belonged to many artistic groups, including De Stijl, Der Sturm, die abstrakten hannover and abstraction-création. The rise of National Socialism in Germany in the 1930s forced him to emigrate from the country of his birth. His wife, Ilse Leda, was Jewish, and Vordemberge-Gildewart’s works, which did not abide by the prevailing canon, were classified as ‘degenerate art’. The artist did not return to Germany until 1954 when he was appointed to a post at the Ulm School of Design, and he lived in the city until his death in 1962.

Friedrich Vordemberge-Gildewart created 222 canvasses, numbered chronologically. He first called them ‘constructions’, in reference to architecture and later ‘compositions’, an evocation of music. In these works he aims to create a universal structure by the smallest possible number of means.

Today, the works of Friedrich Vordemberge-Gildewart can be found in the most important museum collections throughout the world, including the Museum of Modern Art in New York, Tate Modern in London and the Pompidou Centre in Paris. In the Museum in Wiesbaden there is an archive devoted to the artist and it is there that the largest institutional collection of Vordemberge-Gildewart’s works can be found. At the exhibition we present over 20 works from the collections of the museums in Osnabrück and Wiesbaden, as well as art galleries in Berlin and London and private collections.

The exhibition is accompanied by a sizeable publication, which is divided into text and album. It contains statements by Arta Valstar-Verhoff, who has been involved with the artist’s oeuvre since the mid-1980s, and Dietrich Helms, Professor Emeritus in Art, University of Fine Arts in Hamburg, who was the first to undertake comprehensive research of the artist’s legacy, both representing the Vordemberge-Gildewart Foundation. The book also includes an interview with August Vordemberge, the painter’s nephew and his last living relative, a selection of the artist’s writings – the first-ever translation into Polish and English, a detailed biographical timeline, a selection of literature on the subject, prepared by the editor of the publication Delfina Jałowik as well as an essay by Maria Anna Potocka.
___________
Współorganizator | Co-organiser: Fundacja Vordemberge-Gildewart, Szwajcaria | Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland

Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau
Patroni medialni | Media Patrons: TVP3 Kraków, Radio Kraków, TVP Kultura, Dwójka — Program 2 Polskiego Radia, Dziennik Polski, Numarte, Lounge Magazyn, Karnet
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

Koncert Muzyki Filmowej - Hans Zimmer Tribute Show
Koncert Muzyki Filmowej - Hans Zimmer Tribute Show
TAURON Arena Kraków
Kortez / Kraków / 11.01.2019 / SOLD OUT
Kortez / Kraków / 11.01.2019 / SOLD OUT
ICE Kraków Congress Centre
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
TAURON Arena Kraków
Paul McCartney Official Event, Tauron Arena Kraków, 3.12.2018
Paul McCartney Official Event, Tauron Arena Kraków, 3.12.2018
TAURON Arena Kraków
Stand-up Show 2019 - Kraków
Stand-up Show 2019 - Kraków
TAURON Arena Kraków
Mistrzostwa Świata SuperEnduro - Kraków 2018
Mistrzostwa Świata SuperEnduro - Kraków 2018
TAURON Arena Kraków
Winda do nieba 37 / Vogule Poland / Kraków
Winda do nieba 37 / Vogule Poland / Kraków
Klub Studencki Kwadrat
Paul Kalkbrenner - Parts of Life - Kraków
Paul Kalkbrenner - Parts of Life - Kraków
Klub Studio
Wege Festiwal Kraków <3
Wege Festiwal Kraków <3
FORUM Przestrzenie