27 pierwiastków i inne - Marcin Janusz @ Shefter Gallery, Kraków [25 maja]

27 pierwiastków i inne - Marcin Janusz


292
25
maja
19:00 - 22:00

 Strona wydarzenia
Shefter Gallery
ul. Jabłonowskich 6, 31-114 Kraków, Poland
/ please scroll down for the English version /
Wystawa Marcina Janusza «27 pierwiastków i inne» jest abstrakcyjnym studium nad ciałem. Ciałem oglądanym od wewnątrz, najpierw jako zbiór organów, potem tkanek, komórek, związków chemicznych, pierwiastków. Co więcej ciało u Marcina Janusza jest ciałem zawsze zainfekowanym, przekształcającym się i mutującym. Jest poddawane, wedle platońskiej idei pharmakonu, działaniem substancji, która truje i leczy jednocześnie. Istnieje pomiędzy tym, co śmiertelne a witalne. Dając nieustanne przekraczanie, stwarzanie siebie na nowo, poszukiwanie granic tego, co ludzkie i naturalne. To chemiczne czy wręcz alchemiczne badanie odbywa się za pomocą technik wykraczających poza tradyc...yjne rozumienie malarskości. Farby, silikony, żywice, kawałki kryształów, areograf i obiekty tworzą niemalże namacalne śliny, spermy, żółcie, soki i inne wydzieliny ciała. To prywatny mikroskop artysty. Świat pod nim widziany pozornie nęci intensywnymi kolorami, atrakcyjnością formy. Oglądany jeszcze bliżej objawia to, co obrzydliwe. «27 pierwiastków i inne» Marcina Janusza to więc wystawa w niezwykły sposób łącząca i krążąca pomiędzy pozornie odległymi rejonami estetycznymi. Jest abjektalna i kampowa jednocześnie. Taka jaką mógłby być nowy, posthumonaidalny człowiek. Byt odrażająco piękny, pięknie odrażający.
kurator: Kamil Kuitkowski
— — — — — Marcin Janusz’s exhibition, «27 elements and others», is an abstract study of the body. A body seen from within, first as a collection of organs, then as tissues, cells, chemical compounds, elements. Moreover, the body in Marcin Janusz is always infected, transforming and mutating. It is subject, according to the Platonian concept of the pharmakon, to the operation of a substance that poisons and heals it simultaneously. It exists between the mortal and the vital. Effecting an incessant transgression, a self-re-creation, a quest for the limits of the human and the natural. The chemical, or even alchemical exploration is undertaken with the help of techniques that go beyond the traditional understanding of the matter of painting. Paints, silicons, resins, pieces of crystal, an airbrush and objects create almost palpable spits, sperms, biles, juices, and other bodily excretions. It is the artist’s private microscope. The world seen under is ostensibly seductive with its intense colors, its attractiveness of form. Seen in close-up, it reveals the repulsive. Marcin Janusz’s «27 elements and others» is thus an exhibition which, in its extraordinary manner, connects and revolves around apparently remote aesthetic regions. It is simultaneously abject and camp. Not unlike the new, post-humanoid human might be. A being of repugnant beauty, beautifully repugnant.
curator: Kamil Kuitkowski
o artyście / about artist:
Marcin Janusz – (ur. 1991) artysta wizualny. W 2013r. ukończył studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Jego wystawy indywidualne to m.in. «90% soku, 10% cukru», Galeria Labirynt | Plaza w Lublinie (2018) oraz «Lukier po wierzchu», Księgarnia | Wystawa w Krakowie (2016). Brał udział w projektach i wystawach zbiorowych m.in. “Ten Guys In One Car”, Sesama Gallery, Yogyakarta (2017), “Pink TV Show” w ramach Antwerp Art Weekend 2017, Antwerpia (2017), “Wróble ćwierkają pro grecku”, centrum kulturalne Thrialida, Ateny (2016). W roku 2017 i 2018 został finalistą konkursu Artystyczna Podróż Hestii.
/
Marcin Janusz – (b. 1991) is visual artist. In 2013, he received his bachelors degree in emergency medicine from the Jagiellonian University Medical College Faculty of Health Sciences. His individual exhibitions include: «90% juice, 10% sugar», Labirynt Gallery | Plaza, Lublin (2018); «Surface Icing», Księgarnia | Wystawa, Kraków (2018). He participated in projects and group exhibitions e.g. «Ten Guys in One Car», Sesama Gallery, Yogyakarta (2017); «Pink TV Show» during Antwerp Art Weekend 2017, Antwerp (2017); «Sparrows Are Chirping in Greek», Thrialida cultural centre, Athens (2016). In 2017 and 2018, he was a finalist of the Hestia Artistic Journey Competition.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Kraków
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Kraków
TAURON Arena Kraków
Psychoterapia jedzących za dużo
Psychoterapia jedzących za dużo
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, afiliowany przez EAP
W 2018 wjadę tramwajem do Wisły
W 2018 wjadę tramwajem do Wisły
Most Powstańców Śląskich Kraków
Nightwish • Krakow (POL)
Nightwish • Krakow (POL)
TAURON Arena Kraków
Bitamina / Klub Kwadrat / Kraków
Bitamina / Klub Kwadrat / Kraków
Klub Studencki Kwadrat
Krzysztof Krawczyk / Kraków/ Klub Studio / 7.10
Krzysztof Krawczyk / Kraków/ Klub Studio / 7.10
Klub Studio
ReTo w Krakowie ! / BOA tour
ReTo w Krakowie ! / BOA tour
Klub Studencki Żaczek
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
TAURON Arena Kraków
5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski
5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski
TAURON Arena Kraków