Ojczyzna w sztuce | Motherland in Art @ MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art, Kraków [od 26 kwietnia do 30 września]

Ojczyzna w sztuce | Motherland in Art


1000
26
kwi
 
- 30
wrz.
18:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art
Lipowa 4, 30-702 Kraków, Poland
// for English scroll down //

Wystawa „Ojczyzna w sztuce"
Wernisaż: 26.04.2018 godz. 18:00, wstęp wolny => W E R N I S A Ż _ nowe wystawy w MOCAK-u! | Opening at the MOCAK
Czas trwania wystawy: 27.4–30.9.2018
Miejsce: budynek A, poziom 0
Kuratorzy: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, Agnieszka Sachar
Koordynator: Martyna Sobczyk

Ważne słowo „ojczyzna” przeżywa w dzisiejszym świecie wielką i momentami bolesną modernizację. W dawnym rozumieniu było to miejsce, w którym się dorastało, do którego się przynależało i którego za cenę życia należało bronić przed obcymi. Ojczyzna była twierdzą, gdzie mówiono w jednym języku, czczono lokalnego boga i hołdowano tradycji, szanowanej na równi z rytuałami religijnymi. Ten model – dający poczucie osadzenia, ale również izolacji – opierał się na wykluczeniu i radykalnie dzielił ludzi na naszych i obcych. Takie podejście sprawdzało się do momentu, kiedy ludzkość zaczęła się intensywnie przemieszczać. Pewne próby – niezbyt wyrafinowane – podważenia izolacyjnego modelu ojczyzny podjęło Cesarstwo Rzymskie, a potem Cesarstwo Austro-Węgierskie. Jednak w obu przypadkach narody „zaproszone” były zbyt przywiązane do identyfikacji ojczyźnianej, aby dać się skusić przynależnością do mocarstwa. Dopiero Unia Europejska zbudowała model ojczyzny opartej na zasadzie pełnej zgody – wręcz ochoty – na przynależność.

Obecnie pojmowanie ojczyzny wymaga głębokiej – przede wszystkim mentalnej – transformacji. Inaczej będziemy skazani na to, aby być obcym w cudzej ojczyźnie albo przyjmować obcego w swojej. Obie sytuacje są emocjonalnie wyjątkowo niekomfortowe. Dzisiaj naszą ojczyzną jest cały świat. Tym samym wszyscy ludzie są naszymi ziomkami i zasługują na takie same prawa i szacunek. Ojczyzna „dawna” oczywiście nadal pozostanie wartością. Poprzez krajobraz, język, klimat i tradycję stanie się naszą rozszerzoną indywidualnością, wewnętrzną identyfikacją, nostalgiczną przyjemnością bycia sobą w rozpoznanym otoczeniu. Będziemy tej ojczyzny bronić, manifestując kulturową wartość ludzi tam urodzonych. Uzbrojenie kulturowe w miejsce militarnego to wymóg dzisiejszego świata.

Idea ojczyzny totalnej jest ciągle marzeniem. Jednak to marzenie coraz bardziej staje się jedynym wyjściem. Tylko z koncepcji jednego narodu wynika bezpieczeństwo świata.
Artyści już dawno przeszli na „globalny model ojczyzny”. Mówią uniwersalnym językiem obrazów i z łatwością zmieniają kraje zamieszkania, wszędzie odnajdując pokarm dla wyobraźni. Nowe miejsca są dla nich tym cenniejsze, że nadają oswojonym obrazom trochę inne znaczenia symboliczne. Obrazy stają się bogatsze, bo zaczynają smakować różnymi „ojczyznami”. Artystów z całego świata – czujących swoją indywidualność i odrębność – łączą również wspólne dla wszystkich kultur problemy egzystencjalne. Dotyczą one przede wszystkim poszukiwania wewnętrznego sensu i zewnętrznej niezależności. Dlatego, szukając odpowiedzi na pytanie: „Czym jest dla nas ojczyzna?”, warto zaglądnąć do katalogu odpowiedzi artystycznych. Wystawa „Ojczyzna w sztuce” zamierza zebrać i przedstawić najciekawsze rozwiązania.

Artyści: Nikita Alexeev, Heba Y. Amin, Alpin Arda Bağcık, Maja Bajevic, Kuba Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Michał Budny, Rafał Bujnowski, David Černý, Oskar Dawicki, Gunter Demnig, Monika Drożyńska, Edward Dwurnik, Mounir Fatmi, Simon Fujiwara, Władysław Hasior, Mona Hatoum, Dietrich Helms, Aleksander Janicki, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozłowski, Jimm Lasser, Andrei Liankevich, Robert Longo, Łódź Kaliska, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Jan Matejko, Grégory Michenaud, Jarosław Modzelewski, Bartosz Mucha, Damir Muratov, Deimantas Narkevičius, Csaba Nemes, Szabina Ősz-Varga, Tim Parchikov, Włodzimierz Pawlak, Pavel Pepperstein, Przemysław Pokrycki, Wang Qingsong, Sara Rahbar, Józef Robakowski, Zofia Rydet, John Salvest, Jadwiga Sawicka, Alberto Schommer, Andres Serrano, Nikita Shalenny, Katharina Sieverding, Łukasz Skąpski, Klaus Staeck, Beat Streuli, Paweł Susid, Melissa Vandenberg, Gal Weinstein, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Jerzy Jurry Zieliński
_____________________

«Motherland in Art” exhibition
Opening: 26 April 2018, 6 PM, free admission => W E R N I S A Ż _ nowe wystawy w MOCAK-u! | Opening at the MOCAK
The exhibition will run: 27 April – 30 September 2018
Venue: building A, level 0
Curators: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, Agnieszka Sachar
Co-ordinator: Martyna Sobczyk

The key concept of ‘motherland’ has been undergoing a great and at times painful modernisation in today’s world. The old take was that the motherland was where one grew up, belonged, and which one defended against others even at the cost of laying down one’s life. Motherland was a fortress where all spoke the same language, worshipped the local god and cherished tradition, held in esteem equal to that afforded to religious rituals. That model – which provided a sense of being grounded yet at the same time isolated – was based on exclusion and it radically divided people into us and them. That approach worked – until the time when people embarked on mass migrations. The Roman Empire undertook some, albeit not very sophisticated, attempts to undermine the isolationist model of the motherland as did the Austro-Hungarian Empire. In each case, however, the nations ‘invited’ to join were too committed to identification with their motherland to find being part of an empire tempting. It was the European Union that evolved the model of a motherland based on the principle of full consent – and indeed eagerness – to participate.

Today, a profound transformation, above all in our perceptions, is required to get our minds round the concept of motherland – otherwise we shall be doomed to be strangers in someone else’s motherland, or to accept strangers in ours. Emotionally, both predicaments are equally uncomfortable. Today, the entire world is our motherland. By the same token, all people are our compatriots and deserve equal rights and respect. The motherland ‘of old’ will of course continue to be cherished, providing an expanded sense of self and inner identification through its landscape, language, climate and tradition thus affording us the nostalgic delight of being oneself in familiar surroundings. We shall defend that motherland by manifesting the cultural worth of those born there. Culture not arms – this is what the modern world requires.
The idea of a universal motherland is still nothing but a dream – nevertheless, a dream that is rapidly becoming the only option. The concept of the one and only nation is the only guarantee of peace for the world.

Artists have long adopted the model of a global motherland. They communicate in the global language of images and move between living in different countries with ease, in each finding fodder for their imagination. The new locations are all the more useful to them, since they somewhat alter the symbolic significance of the familiar images. Their works become all the richer for acquiring the added flavour of the new ‘motherlands’. Artists of the world – all aware of their individuality and uniqueness – all share similar existential problems, above all their quest for their own inner truth and independence from external forces. Thus, in our own search for an answer to the question ‘What does motherland mean to us?’ it is worth while reading the answers that artists give. The exhibition „Motherland in Art“ intends to compile and present the most striking proposals.

Artists: Nikita Alexeev, Heba Y. Amin, Alpin Arda Bağcık, Maja Bajevic, Kuba Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Michał Budny, Rafał Bujnowski, David Černý, Oskar Dawicki, Gunter Demnig, Monika Drożyńska, Edward Dwurnik, Mounir Fatmi, Simon Fujiwara, Władysław Hasior, Mona Hatoum, Dietrich Helms, Aleksander Janicki, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozłowski, Jimm Lasser, Andrei Liankevich, Robert Longo, Łódź Kaliska, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Jan Matejko, Grégory Michenaud, Jarosław Modzelewski, Bartosz Mucha, Damir Muratov, Deimantas Narkevičius, Csaba Nemes, Szabina Ősz-Varga, Tim Parchikov, Włodzimierz Pawlak, Pavel Pepperstein, Przemysław Pokrycki, Wang Qingsong, Sara Rahbar, Józef Robakowski, Zofia Rydet, John Salvest, Jadwiga Sawicka, Alberto Schommer, Andres Serrano, Nikita Shalenny, Katharina Sieverding, Łukasz Skąpski, Klaus Staeck, Beat Streuli, Paweł Susid, Melissa Vandenberg, Gal Weinstein, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Jerzy Jurry Zieliński

_______________________

Partnerzy wspierający projekt | Partners supporting the project: Krakowski Holding Komunalny, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie, Wodociągi krakowskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, U.S. Consulate General in Krakow

Patroni medialni | Media Patrons: TVP3 Kraków, TVP Kultura, Radio Kraków, Off Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane24, Label Magazine, Tygodnik Przegląd, Rynek i Sztuka, Numarte, Histmag.org

Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – instytucja kultury miasta Krakowa | MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow Kraków PL
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
155
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/1040528536098275/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art:

Aktywne czytanie. „Okropny rysunek!”
Aktywne czytanie. „Okropny rysunek!”
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

Shawn Mendes Tour Poland 2019
Shawn Mendes Tour Poland 2019
TAURON Arena Kraków
Enrique Iglesias w Polsce! 7 maja 2019, Arena Kraków
Enrique Iglesias w Polsce! 7 maja 2019, Arena Kraków
Arena Kraków
The World of Hans Zimmer / Kraków / 17.03.2019
The World of Hans Zimmer / Kraków / 17.03.2019
TAURON Arena Kraków
Shawn Mendes: The Tour
Shawn Mendes: The Tour
TAURON Arena Kraków
Noc Muzeów w Krakowie 2019
Noc Muzeów w Krakowie 2019
Kraków, Poland
Bardziej niż walentynki jara mnie tłusty czwartek!
Bardziej niż walentynki jara mnie tłusty czwartek!
Bubble Waffle
Shawn Mendes: The Tour - Tauron Arena Kraków - 2.04.2019
Shawn Mendes: The Tour - Tauron Arena Kraków - 2.04.2019
TAURON Arena Kraków
Shawn Mendes w Polsce!
Shawn Mendes w Polsce!
Arena Kraków
Krakow, Poland - Enrique Iglesias LIVE!
Krakow, Poland - Enrique Iglesias LIVE!
TAURON Arena Kraków
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!